Οι ακατάλληλες και οι καθαρές παραλίες της Ελλάδας για το 2016

Πολύ καθαρή παραλία (17)
Καθαρή παραλία (110)
Ακατάλληλη παραλία (74)
Επικίνδυνη παραλία (1)

Οι πιο Καθαρές Παραλίες φέτος (2016)

Σε σχέση με πέρυσι

49% λιγότερο Καθαρή
1 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ
51% πιο Καθαρή
2 ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΚΤΙΡΙΟ ΝΟ 46
72% λιγότερο Καθαρή
3 ΕΟΤ ΒΑΡΚΙΖΑ
39% πιο Καθαρή
4 ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ
34% πιο Καθαρή
5 ΒΡΑΥΡΩΝΑ ΒΡΑΧΙΑ
30% λιγότερο Καθαρή
6 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ
38% πιο Καθαρή
7 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ
31% λιγότερο Καθαρή
8 ΣΟΥΝΙΟ Β
21% πιο Καθαρή
9 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΟΔ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
23% λιγότερο Καθαρή
10 ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
Δείτε όλες τις παραλίες ανά περιοχή

Το CleanBeaches παρουσιάστηκε με ρεπορτάζ σε

Το CleanBeaches παρέχει οπτικοποίηση δεδομένων σε χάρτη από μετρήσεις που διενεργούνται από τρίτους φορείς, ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρουσιάζονται. Σε κάθε μέτρηση αναφέρονται αναλυτικά ο φορέας ελέγχου, link προς την ιστοσελίδα του φορέα, η ημερομηνία δειγματοληψίας και το σχετικό έγγραφο.