Πολύ καθαρή παραλία (42)
Καθαρή παραλία (94)
Ακατάλληλη παραλία (57)
Επικίνδυνη παραλία (4)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από ενημέρωση που είχαμε από την εταιρία διαχείρισης της Πλαζ Αστέρας Γλυφάδας, οι σχετικές μετρήσεις του ΠΑ.ΚΟ.Ε. αντικαταστάθηκαν με πιο πρόσφατες που διενεργήθηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ), οι τιμές των οποίων είναι εντός των σχετικών ορίων.
Ως εκ τούτου, η Πλαζ Αστέρας Γλυφάδας χαρακτηρίζεται πλέον ως πολύ καθαρή.

Το CleanBeaches παρουσιάστηκε με ρεπορτάζ σε

Το CleanBeaches παρέχει οπτικοποίηση δεδομένων σε χάρτη από μετρήσεις που διενεργούνται από τρίτους φορείς, ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρουσιάζονται. Σε κάθε μέτρηση αναφέρονται αναλυτικά ο φορέας ελέγχου, link προς την ιστοσελίδα του φορέα, η ημερομηνία δειγματοληψίας και το σχετικό έγγραφο.