Οι ακατάλληλες και οι καθαρές παραλίες της Ελλάδας για το 2016

Πολύ καθαρή παραλία (17)
Καθαρή παραλία (110)
Ακατάλληλη παραλία (74)
Επικίνδυνη παραλία (1)

Οι πιο Καθαρές Παραλίες φέτος (2016)

Σε σχέση με πέρυσι

28% πιο Καθαρή
1 ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΤ ΓΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
72% λιγότερο Καθαρή
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ
23% λιγότερο Καθαρή
3 ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
45% πιο Καθαρή
4 ΛΑΓΟΝΗΣΙ DELAO
28% λιγότερο Καθαρή
5 ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ
39% πιο Καθαρή
6 ΣΥΡΙ Α
20% πιο Καθαρή
7 ΛΑΥΡΙΟ - ΑΚΤΗ ΠΑΝΤΑΝΕΛΑ
32% πιο Καθαρή
8 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΡΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΑΝΙΚΙΑΝ
38% πιο Καθαρή
9 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ
28% λιγότερο Καθαρή
10 HOTEL DESPO
Δείτε όλες τις παραλίες ανά περιοχή

Το CleanBeaches παρουσιάστηκε με ρεπορτάζ σε

Το CleanBeaches παρέχει οπτικοποίηση δεδομένων σε χάρτη από μετρήσεις που διενεργούνται από τρίτους φορείς, ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρουσιάζονται. Σε κάθε μέτρηση αναφέρονται αναλυτικά ο φορέας ελέγχου, link προς την ιστοσελίδα του φορέα, η ημερομηνία δειγματοληψίας και το σχετικό έγγραφο.