Οι ακατάλληλες και οι καθαρές παραλίες της Ελλάδας για το 2016

Πολύ καθαρή παραλία (17)
Καθαρή παραλία (110)
Ακατάλληλη παραλία (74)
Επικίνδυνη παραλία (1)

Οι πιο Καθαρές Παραλίες φέτος (2016)





Σε σχέση με πέρυσι

37% λιγότερο Καθαρή
1 ΡΑΦΗΝΑ Β
20% λιγότερο Καθαρή
2 ΑΤΛΑΝΤΙΣ CLUB
110% λιγότερο Καθαρή
3 ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ (ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ)
49% λιγότερο Καθαρή
4 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ
11% πιο Καθαρή
5 ΒΡΑΥΡΩΝΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑ
39% πιο Καθαρή
6 ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ
16% πιο Καθαρή
7 ΛΙΜΑΝΙ MOTOR OIL
72% λιγότερο Καθαρή
8 ΕΟΤ ΒΑΡΚΙΖΑ
29% λιγότερο Καθαρή
9 PIZZA ASCOT ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
39% πιο Καθαρή
10 ΒΑΡΚΙΖΑ ΗΑAGEN DASZ
Δείτε όλες τις παραλίες ανά περιοχή

Το CleanBeaches παρουσιάστηκε με ρεπορτάζ σε

Το CleanBeaches παρέχει οπτικοποίηση δεδομένων σε χάρτη από μετρήσεις που διενεργούνται από τρίτους φορείς, ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρουσιάζονται. Σε κάθε μέτρηση αναφέρονται αναλυτικά ο φορέας ελέγχου, link προς την ιστοσελίδα του φορέα, η ημερομηνία δειγματοληψίας και το σχετικό έγγραφο.