Οι ακατάλληλες και οι καθαρές παραλίες της Ελλάδας για το 2016

Πολύ καθαρή παραλία (17)
Καθαρή παραλία (110)
Ακατάλληλη παραλία (74)
Επικίνδυνη παραλία (1)

Οι πιο Καθαρές Παραλίες φέτος (2016)

Σε σχέση με πέρυσι

21% πιο Καθαρή
1 ΑΥΛΑΚΙ ΑΡΧΗ
16% πιο Καθαρή
2 ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
30% λιγότερο Καθαρή
3 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ
17% λιγότερο Καθαρή
4 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ VIVE MARE CAFE
15% λιγότερο Καθαρή
5 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
26% πιο Καθαρή
6 ΚΙΝΕΤΤΑ HOTEL BOUSOULAS
27% πιο Καθαρή
7 ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ HOTEL KOKKINIS
27% πιο Καθαρή
8 ΑΥΛΑΚΙ  ΕΟΤ
25% πιο Καθαρή
9 ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΕΔΕΝ
27% πιο Καθαρή
10 ΖΟΥΜΠΕΡΙ
Δείτε όλες τις παραλίες ανά περιοχή

Το CleanBeaches παρουσιάστηκε με ρεπορτάζ σε

Το CleanBeaches παρέχει οπτικοποίηση δεδομένων σε χάρτη από μετρήσεις που διενεργούνται από τρίτους φορείς, ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρουσιάζονται. Σε κάθε μέτρηση αναφέρονται αναλυτικά ο φορέας ελέγχου, link προς την ιστοσελίδα του φορέα, η ημερομηνία δειγματοληψίας και το σχετικό έγγραφο.