Οι ακατάλληλες και οι καθαρές παραλίες της Ελλάδας για το 2016

Πολύ καθαρή παραλία (17)
Καθαρή παραλία (110)
Ακατάλληλη παραλία (74)
Επικίνδυνη παραλία (1)

Οι πιο Καθαρές Παραλίες φέτος (2016)

Σε σχέση με πέρυσι

92% λιγότερο Καθαρή
1 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
21% πιο Καθαρή
2 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ
32% πιο Καθαρή
3 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΡΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΑΝΙΚΙΑΝ
23% λιγότερο Καθαρή
4 ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
47% πιο Καθαρή
5 ΣΥΡΙ Β
9% λιγότερο Καθαρή
6 ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΤΕΛΟΣ
15% πιο Καθαρή
7 ΦΛΟΙΣΒΟΣ
39% λιγότερο Καθαρή
8 ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ
16% πιο Καθαρή
9 ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
23% πιο Καθαρή
10 ΘΥΜΑΡΙ Β
Δείτε όλες τις παραλίες ανά περιοχή

Το CleanBeaches παρουσιάστηκε με ρεπορτάζ σε

Το CleanBeaches παρέχει οπτικοποίηση δεδομένων σε χάρτη από μετρήσεις που διενεργούνται από τρίτους φορείς, ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρουσιάζονται. Σε κάθε μέτρηση αναφέρονται αναλυτικά ο φορέας ελέγχου, link προς την ιστοσελίδα του φορέα, η ημερομηνία δειγματοληψίας και το σχετικό έγγραφο.