Οι ακατάλληλες και οι καθαρές παραλίες της Ελλάδας για το 2016

Πολύ καθαρή παραλία (17)
Καθαρή παραλία (110)
Ακατάλληλη παραλία (74)
Επικίνδυνη παραλία (1)

Οι πιο Καθαρές Παραλίες φέτος (2016)

Σε σχέση με πέρυσι

21% πιο Καθαρή
1 ΑΥΛΑΚΙ ΑΡΧΗ
27% πιο Καθαρή
2 ΖΟΥΜΠΕΡΙ
7% λιγότερο Καθαρή
3 ΑLKYONIS HOTEL
25% πιο Καθαρή
4 ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ
39% πιο Καθαρή
5 ΣΥΡΙ Α
25% πιο Καθαρή
6 ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
39% λιγότερο Καθαρή
7 ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ
26% πιο Καθαρή
8 ΚΙΝΕΤΤΑ HOTEL BOUSOULAS
72% λιγότερο Καθαρή
9 ΕΟΤ ΒΑΡΚΙΖΑ
20% λιγότερο Καθαρή
10 ΑΤΛΑΝΤΙΣ CLUB
Δείτε όλες τις παραλίες ανά περιοχή

Το CleanBeaches παρουσιάστηκε με ρεπορτάζ σε

Το CleanBeaches παρέχει οπτικοποίηση δεδομένων σε χάρτη από μετρήσεις που διενεργούνται από τρίτους φορείς, ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρουσιάζονται. Σε κάθε μέτρηση αναφέρονται αναλυτικά ο φορέας ελέγχου, link προς την ιστοσελίδα του φορέα, η ημερομηνία δειγματοληψίας και το σχετικό έγγραφο.