Οι ακατάλληλες και οι καθαρές παραλίες της Ελλάδας για το 2016

Πολύ καθαρή παραλία (17)
Καθαρή παραλία (110)
Ακατάλληλη παραλία (74)
Επικίνδυνη παραλία (1)

Οι πιο Καθαρές Παραλίες φέτος (2016)

Σε σχέση με πέρυσι

15% πιο Καθαρή
1 ΦΛΟΙΣΒΟΣ
51% πιο Καθαρή
2 ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΚΤΙΡΙΟ ΝΟ 46
29% λιγότερο Καθαρή
3 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
38% πιο Καθαρή
4 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ
42% πιο Καθαρή
5 ΑKTH ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ DIVANI PALACE
41% λιγότερο Καθαρή
6 ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ HOTEL AKTI
20% πιο Καθαρή
7 ΑΚΤΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ MARITINE LTD
20% πιο Καθαρή
8 ΛΑΥΡΙΟ - ΑΚΤΗ ΠΑΝΤΑΝΕΛΑ
29% πιο Καθαρή
9 ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ
9% λιγότερο Καθαρή
10 ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΤΕΛΟΣ
Δείτε όλες τις παραλίες ανά περιοχή

Το CleanBeaches παρουσιάστηκε με ρεπορτάζ σε

Το CleanBeaches παρέχει οπτικοποίηση δεδομένων σε χάρτη από μετρήσεις που διενεργούνται από τρίτους φορείς, ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρουσιάζονται. Σε κάθε μέτρηση αναφέρονται αναλυτικά ο φορέας ελέγχου, link προς την ιστοσελίδα του φορέα, η ημερομηνία δειγματοληψίας και το σχετικό έγγραφο.