Οι ακατάλληλες και οι καθαρές παραλίες της Ελλάδας για το 2016

Πολύ καθαρή παραλία (17)
Καθαρή παραλία (110)
Ακατάλληλη παραλία (74)
Επικίνδυνη παραλία (1)

Οι πιο Καθαρές Παραλίες φέτος (2016)

Σε σχέση με πέρυσι

25% πιο Καθαρή
1 ΙΣΘΜΙΑ ΟΙΚIΣΜΟΣ ΚΑΒΟΣ
41% λιγότερο Καθαρή
2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
15% λιγότερο Καθαρή
3 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
32% πιο Καθαρή
4 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΡΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΑΝΙΚΙΑΝ
29% πιο Καθαρή
5 ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ Α ΒΟΥΛΑΣ
51% πιο Καθαρή
6 ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΚΤΙΡΙΟ ΝΟ 46
39% πιο Καθαρή
7 ΒΑΡΚΙΖΑ ΗΑAGEN DASZ
30% πιο Καθαρή
8 ΝEΡAKI A  MUSIC CLUB ΛΑΔΑΔΙΚΑ
15% πιο Καθαρή
9 ΦΛΟΙΣΒΟΣ
14% πιο Καθαρή
10 ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΑΡΧΗ
Δείτε όλες τις παραλίες ανά περιοχή

Το CleanBeaches παρουσιάστηκε με ρεπορτάζ σε

Το CleanBeaches παρέχει οπτικοποίηση δεδομένων σε χάρτη από μετρήσεις που διενεργούνται από τρίτους φορείς, ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρουσιάζονται. Σε κάθε μέτρηση αναφέρονται αναλυτικά ο φορέας ελέγχου, link προς την ιστοσελίδα του φορέα, η ημερομηνία δειγματοληψίας και το σχετικό έγγραφο.